Obrona przed piorunami

https://www.lamix.pl/pl/produkty/1/czysciwa.html https://ornali.com

Wyładowania atmosferyczne są podobnie jak deszcz czy śnieg czymś normalnym. To zjawisko pogodowe jest jednak o tyle specyficzne, że może rodzić realne zagrożenie dla mieszkańców budynków, a także dla samej zabudowy, której uderzenia piorunów mogą wyrządzić dużą krzywdę. Dla uniknięcia tych szkód konieczny jest montaż instalacji odgromowej – powinni się tym zająć fachowcy wyspecjalizowani w pracach budowlano-montażowych.

Głównym elementem takiej instalacji są metalowe przewody okalające obiekt i biegnące aż do uziemienia znajdującego się w dolnej części budynku. Owe przewody mają postać grubych, metalowych drutów, które przyjmują na siebie uderzenie pioruna i bezpiecznie dla wszystkich rozprowadzają je na całej wysokości obiektu. Dla pełnej efektywności takiej instalacji na dachach również powinny znaleźć się elementy zbiorcze, w postaci metalowych obramowań połączonych z przewodami.

W razie intensywnych wyładowań będą one w naturalny sposób przyciągać je, a następnie neutralizować bez stwarzania ryzyka pożaru czy porażenia prądem dla mieszkańców.